Przejdź do treści

BIAŁE CERTYFIKATY

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej będących elementem mechanizmu zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej. Do wydawania tych świadectw upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego etc.

Zgłoś nam swoją modernizację, pomożemy!

Rozliczenie usługi nastąpi dopiero w momencie kiedy pieniądze trafią na Twoje konto, dzielmy się sukcesem! Pozwól nam zidentyfikować swój potencjał i skorzystaj z kompleksowej usługi pozyskania białych certyfikatów w formule „wynagrodzenia za sukces” czyli „success fee”.

Dołącz do grona naszych klientów!


W KOMUNIKACJI Z URZĘDEM REGULACJI ENERGETYKI (URE) LICZY SIĘ DOŚWIADCZENIE. MY MAMY GO JUŻ PEŁEN BAGAŻ!

PODĄŻAJ ZA DOŚWIADCZENIEM.

Wiedza i świadomość wszystkich czynników, które wpływają na sposób wykorzystania i zużycie energii w firmie to podstawa optymalizacji i efektywnego gospodarowania energią. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i specjalizację proponujemy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. Zespół specjalistów dokona kompleksowej analizy bieżącej gospodarki energetycznej Twojej firmy i zaproponuje rozwiązania, które ograniczą zużycie energii oraz zoptymalizują koszty jej pozyskania, poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj aktualną ofertę na pozyskanie białych certyfikatów!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz realizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami. Szczegółowa lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest opublikowana w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P z 2021 r., poz. 1188).

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194

  Skontaktuj się!

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy Twoja planowana modernizacja kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to napisz do nas. Szczegółowa lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest opublikowana w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

  Zachęcamy do kontaktu:

  tel.: +48 507 564 007
  email: kontakt@bialecertyfikaty.info

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58
  01-625 Warszawa

  KRS: 0000951226
  NIP: 5252894749
  REGON: 521167194

  Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.