Lokalizacja: plac Inwalidów 10, biuro nr 12, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@bialecertyfikaty.info

BIAŁE CERTYFIKATY 2021

ZŁÓŻ WNIOSEK WRAZ Z AUDYTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DO PREZESA URE

Rozliczenie w formule „wynagrodzenia za sukces”

Rozliczenie usługi nastąpi dopiero w momencie kiedy pieniądze trafią na Twoje konto, dzielmy się sukcesem! Pozwól nam zidentyfikować swój potencjał i skorzystaj z kompleksowej usługi pozyskania „białych certyfikatów”.

ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE DO URE NA CZAS

CO TO SĄ BIAŁE CERTYFIKATY? DLA KOGO?

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na TGE. Aby uzyskać białe certyfikaty 2020 należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką URE.

Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym. Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na TGE. Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką URE. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym. Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

A jak było kiedyś? Przedsiębiorca mógł uzyskać daną ilość certyfikatów na podstawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłaszanego przez Prezesa URE. Prezes URE w latach 2012-2016 ogłosił pięć przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Pierwszy przetarg ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012 r.,  został rozstrzygnięty w dniu 31 sierpnia 2013 r., a jego wyniki ogłoszono w dniu 13 września 2013 r. Z 212 ofert zostało wybranych 102 ofert na pulę certyfikatów 20 698,730 toe z dostępnej puli 550 000 toe, co stanowiło 3,8%. Drugi przetarg ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 27 grudnia 2013 r., został rozstrzygnięty w dniu 29 października 2014 r. Wyniki ogłoszono w dniu 7 listopada 2014 r. – z 484 ofert zostało wybranych 302 oferty na pulę certyfikatów 57 180,146 toe z dostępnej puli 1 368 296 toe, co stanowiło 4,2%. Trzeci przetarg ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 19 grudnia 2014 r., został rozstrzygnięty w dniu 21 września 2015 r., a jego wyniki zostały ogłoszone 7 października 2015 r. Z 736 przesłanych ofert, wybrano 502 oferty na pulę certyfikatów 149 886,169 toe z dostępnej puli 2 179 481 toe, co stanowiło 6,9%. Czwarty przetarg ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 29 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty w dniu 5 lipca 2016 r., a jego wyniki zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2016 r. Z 1120 wybrano 983 oferty na pulę certyfikatów 495 023,296 toe z dostępnej puli 1 973 560,000 toe, co stanowiło 25,083%. Ostatni, piaty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 21 września 2016 r., a jego wyniki zostały ogłoszone w dniu 20 lipca 2017 r. Złożono 2425 ofert z których wybrano 2065 ofert na pulę certyfikatów 806 743,129 toe z dostępnej puli 1 477 956 toe, co stanowiło 54,6%.