+48 514 721 596
kontakt@bialecertyfikaty.info

BIAŁE CERTYFIKATY 2020

ZŁÓŻ WNIOSEK WRAZ Z AUDYTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DO PREZESA URE

Rozliczenie w formule „wynagrodzenia za sukces”

Rozliczenie usługi nastąpi dopiero w momencie kiedy pieniądze trafią na Twoje konto, dzielmy się sukcesem! Pozwól nam zidentyfikować swój potencjał i skorzystaj z kompleksowej usługi pozyskania „białych certyfikatów”.

CO TO SĄ BIAŁE CERTYFIKATY? JAK JE POZYSKAĆ?

CO TO JEST? DLA KOGO?

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na TGE. Aby uzyskać białe certyfikaty 2020 należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką URE.

Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na TGE. Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką URE.

Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.