Przejdź do treści

Property/Facility Manager łatwo pozyska dodatkowe pieniądze za wymianę oświetlenia na LED!

Mimo, że Property/Facility Managerowie już od kilku lat mają nieograniczony dostęp do uzyskania częściowego refinansowania ponoszonych kosztów modernizacji wymiany tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w zarządzanych przez siebie obiektach logistycznych, magazynowych czy biurowych to nadal niewielu z nich korzysta z tej możliwości. A mechanizm „białych certyfikatów”, który na to pozwala zaszyty w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 468) to jeden z najprostszych sposobów pozyskania bezzwrotnych środków finansowych za realizowanie tego typu modernizacji. Rolą Property/Facility Managera nie jest już tylko bieżące utrzymanie obiektu, stały kontakt z najemcami czy podwykonawcami od prac związanych z utrzymaniem nieruchomości. Coraz częściej jego zadaniem jest zwiększanie wartości i atrakcyjności obiektu, optymalizowanie kosztów jego funkcjonowania czy wykorzystanie nowoczesnych systemów i technologii zgodnych ze standardami ESG. Najemcy, fundusze inwestycyjne i prywatni inwestorzy realizujący swoje strategie biznesowe często szukają oparcia w Zarządcy jako tym, który zna specyfikę branży oraz istniejące możliwości choćby pozyskiwania finansowania dla modernizacji przyczyniających się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko czy zwiększających efektywność energetyczną obiektów.

Dlatego jeżeli w obiekcie którym zarządzasz planowana jest wymiana oświetlenia na LED to powinieneś chcieć skorzystać z możliwości pozyskania za tę realizację dodatkowych środków finansowych. Wykorzystując mechanizm „białych certyfikatów” radykalnie zwiększysz finalną opłacalność inwestycji. Odzyskasz znaczną część poniesionych kosztów przy jednoczesnym niskim własnym zaangażowaniu bo większość prac przejmuje na siebie firma audytorska, która pozyskuje „białe certyfikaty” w imieniu Inwestora. Nie tylko oświetlenie ale i inne modernizacje obniżające zużycie energii jak modernizacje wentylacji, klimatyzacji czy termomodernizacje kwalifikują się do otrzymania tych dodatkowych środków.

Dla przykładu, w ramach wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w typowej hali magazynowej zlokalizowanej na terenie centrum logistycznego wymieniono 600 szt. tradycyjnych opraw świetlówkowych 2x58W na 600 szt. opraw LED o mocy 60W. Praca wewnątrz analizowanego obiektu odbywa się w systemie trzyzmianowym we wszystkie dni w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Średnioroczny czas świecenia równy jest więc 8448 h/rok. Powoduje to, że w efekcie modernizacji w skali roku zaoszczędzono 372 MWh/rok (nieskomplikowane kalkulacje). Jeżeli Property/Facility Manager był dobrze poinformowany i na czas skorzystał z okazji to dodatkowo do Inwestora trafiłoby jeszcze ponad 64 000,00 zł właśnie z tytułu sprzedaży uzyskanych „białych certyfikatów”. Te pieniądze codziennie leżą na wyciagnięcie ręki, szkoda byłoby nie sięgnąć po nie. Niestety z braku świadomości o istnieniu tego mechanizmu corocznie wiele takich szans jest wciąż bezpowrotnie „traconych”.

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej będących elementem mechanizmu zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej. Do wydawania tych świadectw upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii. Stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania modernizacji. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem opraw.

Skontaktuj się z nami, dokonamy szybkiej oceny Twojego potencjału a finalnie przeprowadzimy cały proces w imieniu Inwestora.

ON/OFF ENERGY sp. z o.o. to zespół ludzi, którzy doświadczenie i skuteczność zbudowali na wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Specjalizujemy się w realizacji usług związanych z wymogami i szansami wynikającymi z Ustawy o efektywności energetycznej. Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces tj. success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających z otrzymanego świadectwa efektywności energetycznej. Proponowana usługa ma charakter kompleksowy przez co nie generuje kosztów po stronie Inwestora czy Property Managera oraz do minimum ogranicza konieczność zaangażowania jego własnych zasobów do skutecznego przeprowadzenia całego procesu. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Zadaniem Inwestora jest podjęcie decyzji o realizacji rozważanej modernizacji oraz wstrzymanie się z zawarciem umowy z jej Wykonawcą do czasu aż złożymy stosowny wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej do Prezesa URE. Później pozostaje Inwestorowi tylko zrealizować rozważaną modernizację i czekać na otrzymanie środków finansowych ze sprzedaży białych certyfikatów.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa