Przejdź do treści

Planujesz montaż odzysku ciepła? Przysługują Ci dodatkowe pieniądze!

Jeżeli planujesz montaż odzysku ciepła z agregatów sprężonego powietrza, z agregatów chłodniczych, z gorących spalin w kotłowni czy z innych procesów technologicznych to masz możliwość pozyskania dotacji z tytułu pozyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”. Mechanizm „białych certyfikatów” zaszyty w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, to jeden z najprostszych sposobów pozyskania bezzwrotnych środków finansowych za realizowanie modernizacji.

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej będących elementem mechanizmu zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej. Do wydawania tych świadectw upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii. Stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania modernizacji. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem opraw.

Skontaktuj się z nami, dokonamy szybkiej oceny Twojego potencjału a finalnie przeprowadzimy cały proces w Twoim imieniu.

ON/OFF ENERGY sp. z o.o. to zespół ludzi, którzy doświadczenie i skuteczność zbudowali na wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Specjalizujemy się w realizacji usług związanych z wymogami i szansami wynikającymi z Ustawy o efektywności energetycznej. Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces tj. success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających z otrzymanego świadectwa efektywności energetycznej. Proponowana usługa ma charakter kompleksowy przez co nie generuje kosztów po stronie Inwestora oraz do minimum ogranicza konieczność zaangażowania jego własnych zasobów do przeprowadzenia całego procesu. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Zadaniem Inwestora jest podjęcie decyzji o realizacji modernizacji oraz wstrzymanie się z zawarciem umowy z jej Wykonawcą do czasu aż złożymy stosowny wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej do Prezesa URE. Później pozostaje Inwestorowi tylko zrealizować rozważaną modernizację i czekać na otrzymanie środków finansowych ze sprzedaży białych certyfikatów.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:
tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa