Przejdź do treści

Co to są białe certyfikaty? Za co przysługują?

Białe certyfikaty to potoczna nazwa mechanizmu zapisanego w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do ich wydawania upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji, które spowodują oszczędność energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego. O ich uzyskanie starać się może każdy podmiot, o ile spełnia warunki oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez URE.

Stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania modernizacji, która skutkowała oszczędnością energii. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem urządzeń czy materiałów. Oszczędność energii musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Dodatkowo, przedsiębiorstwa energochłonne zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć już zrealizowanych, pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

Jak pozyskać białe certyfikaty?

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza oferta obejmuje:

 • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
 • występowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia),
 • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami,
 • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, kiedy roczne oszczędności przekraczają 100 toe),
 • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
 • sprzedaż uzyskanych białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży białych certyfikatów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz zrealizować kwalifikuje się do pozyskania i spieniężenia białych certyfikatów to niezwłocznie skontaktuj się z nami. Szczegółowa lista zawierająca pełen wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Wiele firm, które już pozyskują białe certyfikaty nie jest w pełni zadowolona ze swoich obecnych konsultantów. Powodem są m.in. konieczność płacenia zaliczek, kwot ryczałtowych za każdy etap procesu, brak zaangażowania i aktywnego monitorowania projektu w URE czy istotnie wysokie „success fee”. Poznaj nasz proces współpracy i nasze stawki, być może zaoszczędzisz i nerwy i pieniądze!

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194

Jak pozyskać białe certyfikaty?

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza oferta obejmuje:

 • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
 • występowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia),
 • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami,
 • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, kiedy roczne oszczędności przekraczają 100 toe),
 • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
 • sprzedaż uzyskanych białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia świadectw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz zrealizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to niezwłocznie skontaktuj się z nami. Szczegółowa lista zawierająca pełen wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można otrzymać białe certyfikaty jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Zachęcamy do kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194