Lokalizacja: plac Inwalidów 10, biuro nr 12, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@bialecertyfikaty.info

OFERTA

OFERTA

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje:

  • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
  • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
  • reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia),
  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami,
  • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE),
  • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

Proponujemy sposób rozliczenia w formule „wynagrodzenia za sukces tj. success fee” czyli wyłącznie w przypadku pozyskania białych certyfikatów. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia pozyskanych świadectw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz realizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami:

tel.: +48 514 721 596
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

go BIG sp. z o.o.
ul. Stefana Okrzei 18/36
03-710 Warszawa

NIP: 9522145653
KRS: 0000610226
REGON: 364093471