Lokalizacja: plac Inwalidów 10, biuro nr 12, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@bialecertyfikaty.info

BIAŁE CERTYFIKATY

BIAŁE CERTYFIKATY

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na Towarowej Giełdzie Energii. Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej.

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje:

  • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
  • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
  • reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia),
  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami,
  • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE),
  • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

Proponujemy sposób rozliczenia w formule „wynagrodzenia za sukces tj. success fee” czyli wyłącznie w przypadku pozyskania białych certyfikatów. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia pozyskanych świadectw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz realizować kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami:

tel.: +48 514 721 596
email: kontakt@bialecertyfikaty.info

go BIG sp. z o.o.
ul. Stefana Okrzei 18/36
03-710 Warszawa

NIP: 9522145653
KRS: 0000610226
REGON: 364093471