kontakt@bialecertyfikaty.info

ZASADY SYSTEMU

ZASADY SYSTEMU

Co to są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na Towarowej Giełdzie Energii, potwierdzające uzyskanie oszczędności energii w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz dopełnienia procedur formalnych. Popyt na białe certyfikaty, podobnie jak w przypadku innych praw majątkowych dla kolorowej energii, wynika z obowiązków nałożonych na wybranych uczestników rynku energii posiadania w swoim koszyku określonych kwot poszczególnych rodzajów energii.

Nowe zasady uzyskiwania białych certyfikatów – procedura w trybie ciągłym

Nowe zasady są opisane głównie w Art. 20 ustawy o efektywności energetycznej. Do najważniejszych zasad
aplikowania o świadectwa efektywności energetycznej należy zaliczyć:

– konieczność aplikowania do URE na etapie planowania przedsięwzięcia
– zmiany jednostki świadectw – z toe energii pierwotnej na toe energii finalnej
– zmiana terminu ważności świadectw na bezterminowe
– zmiany w ograniczeniach formalnych udziału w systemie wsparcia

Szczegółowa lista przedsięwzięć za które można otrzymać białe certyfikaty opublikowana została w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (M.P. 2016, poz. 1184).

OFERTA WSPÓŁPRACY

Oferujemy kompleksowe pozyskiwanie białych certyfikatów poprzez przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej i złożenie kompletnego wniosku do Prezesa URE!

Jeżeli jesteś zainteresowany, chcesz poznać szczegóły i dowiedzieć się czy możesz na tym skorzystać skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@bialecertyfikaty.info

Jeśli już posiadasz audyt możemy zaproponować usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji lub weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku i karty audytu! Doświadczenie zdobyte na przestrzeni sześciu poprzednich przetargów (lata 2012-2016) wyniosły nas na pozycję lidera wśród firm doradczych!